Impuls Raaaadio

Impuls Raaaadio

Live broadcasting online radio Impuls Raaaadio.

V??íme, že optimistický pohled na sv?t p?ináší pozitivní výsledky a zlepšuje náladu v celé spole?nosti. Jsme tady, abychom všechny ?echy nakazili chutí do života a nau?ili je dívat se na sv?t optimisticky.

http://impuls.cz/

Country: Chech Republic

Language: INTL_LANGUAGE_CZ

Recently Played