Antena Radio Jelah

Live broadcasting online radio Antena Radio Jelah.

Antena-radio je osnovan u prolje?e 1998. godine, li?nim ulozima osniva?a i bez bilo kakve vrste donacije od me?unarodnih ili bosanskohercegova?kih institucija.

http://antena-radio.ba

Language: Croatian

Recently Played